Är ett pågående projekt om hur vår vardag ofta tycks följa myrans inrutade rörelsemönster, avgränsat av några kvarters omslutande gator.