Utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg

Materutbildning i fotografi, Konsthögskolan Valand, Göteborg

Auktoriserad i digital bildleverans, Svenska fotografers förbund, Stockholm

Studerat Konstvetenskap vid Södertörns högskola

Har lång erfarenhet från uppdragsfotografering, porträtt, redaktionella arbeten och längre bokprojekt.

Beviljad arbetsstipendium ur Sveriges författarfond.

Har undervisat i fotografi på Östra Grevie folkhögskola och Lunds Universitet.

Tilldelad Mannheimers elevstipendium vid Masterutbildningen i fotografi på Valand, 2018.

Tilldelad stipendium från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, 2018.

Representerad i Statens konstråds samling, Region Skånes konstsamling och Lunds kommuns konstsamling

Tilldelad Hasselblad Foundation, Photo Book Grants, 2020